Публикации

Показват се публикации от 2015

Анкета : Ползвахте ли адвокатски услуги през 2015 година ?

Държавна помощ: Комисията открива официална процедура по разследване във връзка с данъчното третиране на McDonald's в Люксембург

Изображение
Европейската комисия  започна официално разследване във връзка с данъчното третиране на McDonald's в Люксембург. Нейното предварително мнение е, че данъчно становище, издадено от Люксембург, може да епредоставило благоприятно данъчно третиране на McDonald's в нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи. Комисията ще прецени по-специално дали люксембургските органи са се отклонили избирателно от разпоредбите на своето данъчно законодателство и спогодбата между Люксембург и САЩ за избягване на двойното данъчно облагане, като по този начин са дали предимство на McDonald's, което други предприятия в сходно фактическо и правно положение не са получили. Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Данъчно становище, което позволява на McDonald's да не плаща данъци върху своите европейски лицензионни възнаграждения нито в Люксембург, нито в САЩ, трябва да бъде анализирано внимателно с оглед на правилата на ЕС за държавнит…

Влязоха в сила нови правила за по-добра защита на жертвите на престъпления в ЕС

От  16 ноември 2015 г. влязоха в сила нови правила за по-добра защита на жертвите на престъпления в ЕС. Приложимите нови правила на ЕС относно правата на жертвите ще доведат до съществени промени в отношението към жертвите на престъпления в Европа.В Директивата за правата на жертвите са посочени набор от правнообвързващи права за жертвите на престъпления, както и ясни задължения за държавите — членки на ЕС, за гарантиране на зачитането на тези права на практика (IP/12/1066). Тези правила се прилагат за всички лица, независимо от тяхната националност, които са жертви на престъпления в ЕС. Те се прилагат също така, ако наказателното производство протича в ЕС.
Комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: „Според наличните данни всяка година в ЕС всеки седми човек става жертва на престъпление. От днес нови правила предоставят на жертвите ясни правила на получаване на информация, защита и достъп до услуги за подкрепа в…

Комисията заключи, че избирателните данъчни предимства за „Фиат“ в Люксембург и за „Старбъкс“ в Нидерландия са неправомерни съгласно правилата на ЕС за държавните помощи

European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Комисията заключи, че избирателните данъчни предимства за „Фиат“ в Люксембург и за „Старбъкс“ в Нидерландия са неправомерни съгласно правилата на ЕС за държавните помощи: European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Комисията заключи, че избирателните данъчни предимства за „Фиат“ в Люксембург и за „Старбъкс“ в Нидерландия са неправомерни съгласно правилата на ЕС за държавните помощи

Отказът за доставка на електрическа енергия може да се счита за злоупотреба с господстващо положение

Изображение

Достъп до информация в Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

Изображение