Публикации

Показват се публикации от Юли, 2015

Мобилно приложение информира за правата на потребителите в Европейския съюз

Изображение
Мрежата от Европейски потребителски центрове (ECC-Net) представя нова версия на своето уникално и безплатно мобилно приложение: the ECC-Net: Travel app.

Разработено като спътник по време на пътуване в Европейския съюз, както и в Исландия и Норвегия, приложението помага на европейските потребители да разберат правата си като потребители и да ги изразят на 25 европейски езика .

Кога не можем да плащаме на ръка?

Изображение
Законътзаограничаваненаплащаниятавбройевсилаот 25 февруари 2011 г. Съгласнонегоплащаниятанасумина