Публикации

Показват се публикации от Септември, 2015

Европа затяга режима за социалното подпомагане на търсещите работа

Изображение
Държавите членки могат да не плащат някои независещи от вноски социални обезщетения на граждани на Съюза, които се преместват на тяхна територия, за да търсят работа. Чужденците, които отиват в Германия, за да получават социални помощи или имат право на пребиваване единствено с цел да търсят работа, нямат право на подпомагане по германската схема за основна социална закрила (Grundsicherung). С решение по делото Dano (дело С 333/13) Съдът  на ЕС неотдавна констатира, че това изключение е оправдано по отношение на гражданите на държава членка, които се преместват на територията на друга държава членка без намерение да започнат там работа. С рещението си от днес 15.09.2015г.  по дело С-67/2014 Съдът на ЕС потвърждава правото на властите в Германия  в някои случаи да отказват социални помощи (Arbeitslosengeld) за лица, които са работли известно време в Германия. Когато гражданин на друга държава е работил в Германия  до 1 година, пребивавал е там като работник, има право на това соц…

Работното време за някои работници включва пътуването за работа и връщането до дома

Изображение
С решение от 10.09.2015г.  по дело С-226/2014  Съдът на ЕС постанови, че придвижванията, които работниците без фиксирано или обичайно работно място, извършват между дома си и първия клиент или от последния за деня клиент до дома си, представляват работно време.   Съдът обявява, че когато работници, които нямат фиксирано или обичайно място на работа, времето за придвижване, което тези работници ежедневно прекарват от мястото, където живеят, до определените от техния работодател първи клиент и от последния им клиент до дома си, представлява работно време по смисъла на директивата.
Пълен текст на решението на Съда на ЕС по дело С-226/2014