Осем нови наименования на продукти са защитени като географски указания

Европейската комисия одобри регистрирането на осем нови наименования на продукти от Хърватия, Франция, Германия, Португалия и Испания като защитени географски указания (ЗГУ) и защитени наименования за произход (ЗНП).
Регистрирането като географско указание (ГУ) осигурява широкообхватна защита на регистрираните наименования, функционирайки като право на интелектуална собственост за продукти, които имат специфичен географски произход и притежават качества или репутация, дължащи се на този произход. Регистрираните наименования се ползват със защита от всякаква злоупотреба, имитация или пресъздаване.
Добавените осем продукта са:

С тези осем нови наименования общият брой на защитените наименования на храни стана 1349 (ЗНП, ЗГУ и храни с традиционно специфичен характер). Над 2090 наименования на вина, ароматизирани вина и спиртни напитки също са защитени чрез регистрация.
Към момента сред тях има шест продукта от България: Популярни публикации от този блог

Може ли работодателят да обжалва болничен лист, издаден за негов служител ?

Модел на жалба от работодателя срещу болничен лист

За даването на парични заеми не се изисква лиценз - даването на пари в заем не следва да се третира като престъпление