За нас

Адвокатско дружество „Фикри, Рюстем и партньори“ е създадено през 2012г.  от съдружниците Есен Фикри и Сениха Рюстем, адвокати с дългогодишен професионален опит в различни сфери на правото, включително и в държавната администрация. 

Вдъхновени от новите бизнес реалности, практиката ни се основава на креативност, иновативност, високоефективен и практичен подход в правното обслужване, даващи  добавена стойност за нашите клиенти. Екипът ни е подготвен да посрещне не само ежедневните нужди на нашите клиенти, но и комплексни проекти, които изискват проектен мениджмънт и стратегическо мислене при удовлетворяването на специфичните нужди на нашите клиенти.
Едни от основните ни преимущества са нестандартното мислене, смелостта и амбицията на екипа ни  да разчупва утвърдените стереотипи и да постига в полза на клиентите ни промяна на  вече утвърдена съдебна практика. Най-силното ни конкурентно предимство е стимулирането на алтернативно и творческо мислене, намирането на решения за нашите клиенти дори в случаите,  изглеждащи на пръв поглед безнадеждни или лишени от успех.  Прилагаме комплексен подход  и нито една идея или решение не се отхвърля по презумпция, като не пестим време, усилия и енергия за анализиране на всички възможни опции и сценарии за изпълнение на целите на нашите клиенти, включително чрез проучване на  международни и европейски практики, които при прилагане на национално ниво да наклонят везните в полза на нашия клиент при решаване на казуса. Заради това с отговорност заявяваме, че предлаганите от нас решения рядко ще откриете на пазара на правни услуги.  

Популярни публикации от този блог

Модел на жалба от работодателя срещу болничен лист

За даването на парични заеми не се изисква лиценз - даването на пари в заем не следва да се третира като престъпление