Екип


 През 2008 г. двама адвокати обединихме практиките си като партньори. От това произлезе успешен екип. През 2012 г. станахме съдружници и основахме Адвокатско дружество „Фикри, Рюстем и партньори“. 
Имаме ключов подход за постигане на успех и това е моделът „отчетен партньор“. Ние залагаме на чувствителна и интелигентна система на взаимен контрол между съдружниците.  Този метод на работа гарантира повишена успеваемост и отговорност, защото всеки партньор държи отговорен другия за поставените цели, но едновременно с това  разчита ежечасно на него за тяхното постигане.
В екипната работа се залага на силните страни на всеки един от адвокатите и това значително повишава креативността. Ефектът от съвместната работа е сума от индивидуалните ефекти, които взаимно се допълват и увеличават. Работим в синергия.
Ние инвестираме в собствената си компетентност и не акустираме на старите си знания. Перманентно придобиваме нови знания, поддържаме актуалността на правните си познания, повишаваме професионалната си квалификация и усъвършенстваме професионалния си опит. Превръщаме познанието в продукт на адвоката. Интересуваме се от иновации в правните услуги.
Най-ценното за нас остава доверието на клиентите ни. Държим на тяхното одобрение. 


                                                       адвокат Сениха Рюстем                                                                          
                                                Управляващ съдружник                                                                       
                                                     вписана в АК- София                                                                             
                                              ryustem@advokatifrp.eu                                                                    

адвокат Есен Фикри
Управляващ съдружник
вписана в АК – София

Популярни публикации от този блог

Модел на жалба от работодателя срещу болничен лист

За даването на парични заеми не се изисква лиценз - даването на пари в заем не следва да се третира като престъпление